Cung cấp Tủ rack từ 6u đến 42u giá tốt nhất trên toàn quốc

Toàn quốc | Đăng ngày 2018-02-22 01:55:58.
Mã tin: 3793 | Lượt xem: 68
Cung cấp Tủ rack từ 6u đến 42u giá tốt nhất trên toàn quốc

Tình trạng: Mới
Loại tin: Cá nhân

Cung cấp các dòng Tủ Rack Tủ mạng giá thành tốt nhất toàn quốc

BẢNG BÁO GIÁ TỦ RACK TỦ MẠNG

1/ Tủ Rack 6U-D400
• Kích thước thực: (HxWxD) H320xW550xD400 mm, 01 cửa có khóa
• Kết cấu : treo tường, có 01 quạt làm mát , 03 ổ điện đa năng
• Sơn tĩnh điện màu đen (hoặc trắng xám) , cửa trước dạng mica (hoặc mắt lưới tản nhiệt)

Giá: 650,000 VNĐ

2/ Tủ Rack 10U-D400

• Kích thước thực: (HxWxD) H560xW550xD400 mm, 02 cửa có khóa
• Kết cấu : treo tường, có 01 quạt làm mát , 03 ổ điện đa năng
• Sơn tĩnh điện màu đen (hoặc trắng xám) , cửa trước dạng mica (hoặc mắt lưới tản nhiệt)

Giá: 850,000 VNĐ
3/ Tủ Rack 10U-D500
• Kích thước thực: (HxWxD) H560xW550xD500 mm , 02 cửa có khóa
• Kết cấu : Di chuyển nhờ 04 bánh xe, có 01 quạt làm mát , PDU 03 ổ điện đa năng
• Sơn tĩnh điện màu đen (hoặc trắng xám) , cửa trước dạng mica (hoặc mắt lưới tản nhiệt)

Giá: 900,000 VNĐ

4/ Tủ Rack 10U-D600

• Kích thước thực: (HxWxD) H560xW550xD600 mm , 02 cửa có khóa
• Kết cấu : Di chuyển nhờ 04 bánh xe, có 01 quạt làm mát , PDU 03 ổ điện đa năng
• Sơn tĩnh điện màu đen (hoặc trắng xám) , cửa trước dạng mica (hoặc mắt lưới tản nhiệt)

Giá: 1,000,000 VNĐ

5/ Tủ Rack 12U-D400

• Kích thước thực: (HxWxD) H640xW550xD400 mm , 02 cửa có khóa
• Kết cấu : Di chuyển nhờ 04 bánh xe, có 01 quạt làm mát , PDU 03 ổ điện đa năng
• Sơn tĩnh điện màu đen (hoặc trắng xám) , cửa trước dạng mica (hoặc mắt lưới tản nhiệt)

Giá: 1,050,000 VNĐ

6/ Tủ Rack 12U - D500

• Kích thước thực: (HxWxD) H640xW550xD500 mm , 02 cửa có khóa
• Kết cấu : Di chuyển nhờ 04 bánh xe, có 01 quạt làm mát , PDU 03 ổ điện đa năng
• Sơn tĩnh điện màu đen (hoặc trắng xám) , cửa trước dạng mica (hoặc mắt lưới tản nhiệt)

Giá: 1,100,000 VNĐ

7/ Tủ Rack 12U-D600 .
• Kích thước thực: (HxWxD) H640xW550xD600 mm , 02 cửa có khóa
• Kết cấu : Di chuyển nhờ 04 bánh xe, có 01 quạt làm mát , PDU 03 ổ điện đa năng
• Sơn tĩnh điện màu đen (hoặc trắng xám) , cửa trước dạng mica (hoặc mắt lưới tản nhiệt)

Giá:1,150,000 VNĐ

8/ Tủ Rack 15U-D600

• Kích thước thực: (HxWxD) H830xW550xD600 mm , 02 cửa có khóa
• Kết cấu : Di chuyển nhờ 04 bánh xe có hãm, có 02 quạt làm mát , PDU 03 ổ điện đa năng
• Sơn tĩnh điện màu đen (hoặc trắng xám) , cửa trước dạng mica (hoặc mắt lưới tản nhiệt)

Giá: 1,500,000 VNĐ

9/ Tủ Rack 15U -D800
• Kích thước thực: (HxWxD) H830xW550xD800 mm , 02 cửa có khóa
• Kết cấu : Di chuyển nhờ 04 bánh xe có hãm, có 02 quạt làm mát , PDU 03 ổ điện đa năng
• Sơn tĩnh điện màu đen (hoặc trắng xám) , cửa trước dạng mica (hoặc mắt lưới tản nhiệt)

Giá: 1,700,000 VNĐ

10/ Tủ Rack 15U -D1000
• Kích thước thực: (HxWxD) H830xW550xD1000 mm , 02 cửa có khóa
• Kết cấu : Di chuyển nhờ 04 bánh xe có hãm, có 02 quạt làm mát , PDU 03 ổ điện đa năng
• Sơn tĩnh điện màu đen (hoặc trắng xám) , cửa trước dạng mica (hoặc mắt lưới tản nhiệt)

Giá: 1,950,000 VNĐ

11/ Tủ Rack 20U -D600
• Kích thước thực: (HxWxD) H1050xW550xD600 mm , 02 cửa có khóa
• Kết cấu : Di chuyển nhờ 04 bánh xe có hãm, có 02 quạt làm mát , PDU 06 ổ điện đa năng
• Sơn tĩnh điện màu đen (hoặc trắng xám) , cửa trước dạng mica (hoặc mắt lưới tản nhiệt)

Giá: 2,400,000 VNĐ

12/ Tủ Rack 20U -D800
• Kích thước thực: (HxWxD) H1050xW600xD800 mm , 02 cửa có khóa
• Kết cấu : Di chuyển nhờ 04 bánh xe có hãm, có 02 quạt làm mát , PDU 06 ổ điện đa năng
• Sơn tĩnh điện màu đen (hoặc trắng xám) , cửa trước dạng mica (hoặc mắt lưới tản nhiệt)

Giá: 2,600,000 VNĐ

13/ Tủ Rack 20U-D1000
• Kích thước thực: (HxWxD) H1050xW600xD1000 mm , 02 cửa có khóa
• Kết cấu : Di chuyển nhờ 04 bánh xe có hãm, có 02 quạt làm mát , PDU 06 ổ điện đa năng
• Sơn tĩnh điện màu đen (hoặc trắng xám) , cửa trước dạng mica (hoặc mắt lưới tản nhiệt)

Giá: 2,800,000 VNĐ

14/ Tủ Rack 27U -D600
• Kích thước thực: (HxWxD) H1420xW610xD600 mm, 02 cửa có khóa
• Kết cấu : Di chuyển nhờ 04 bánh xe, có 02 quạt làm mát , PDU 06 ổ điện đa năng
• Sơn tĩnh điện màu đen (hoặc trắng xám) , cửa trước dạng mica (hoặc mắt lưới tản nhiệt)

Giá: 2,900,000 VNĐ

15/ Tủ Rack 27U-D800
• Kích thước thực: (HxWxD) H1420xW610xD800mm, 02 cửa có khóa
• Kết cấu : Di chuyển nhờ 04 bánh xe có hãm, có 02 quạt làm mát , PDU 06 ổ điện đa năng
• Sơn tĩnh điện màu đen (hoặc trắng xám) , cửa trước dạng mica (hoặc mắt lưới tản nhiệt)

Giá: 3,100,000 VNĐ

16/ Tủ Rack 27U-D1000
• Mã sản phẩm: FAMRACK 27U1000
• Kích thước thực: (HxWxD) H1420xW610xD1000 mm , 02 cửa có khóa
• Kết cấu : Di chuyển nhờ 04 bánh xe có hãm, có 02 quạt làm mát , PDU 06 ổ điện đa năng
• Sơn tĩnh điện màu đen (hoặc trắng xám) , cửa trước dạng mica (hoặc mắt lưới tản nhiệt)

Giá: 3,350,000 VNĐ

17/ Tủ Rack 32U-D600
• Kích thước thực: (HxWxD) H1600xW610xD600 mm , 02 cửa có khóa
• Kết cấu : Di chuyển nhờ 04 bánh xe có hãm, có 04 quạt làm mát , PDU 06 ổ điện đa năng
• Sơn tĩnh điện màu đen (hoặc trắng xám) , cửa trước dạng mica (hoặc mắt lưới tản nhiệt)

Giá: 3,400,000 VNĐ

18/ Tủ Rack 32U-D800
• Kích thước thực: (HxWxD) H1600xW610xD800 mm , 02 cửa có khóa
• Kết cấu : Di chuyển nhờ 04 bánh xe có hãm, có 02 quạt làm mát , PDU 06 ổ điện đa năng
• Sơn tĩnh điện màu đen (hoặc trắng xám) , cửa trước dạng mica (hoặc mắt lưới tản nhiệt)

Giá: 3,700,000 VNĐ

19/ Tủ Rack 32U-D1000
• Kích thước thực: (HxWxD) H1600xW610xD1000 mm , 02 cửa có khóa
• Kết cấu : Di chuyển nhờ 04 bánh xe có hãm, có 04 quạt làm mát , PDU 06 ổ điện đa năng
• Sơn tĩnh điện màu đen (hoặc trắng xám) , cửa trước dạng mica (hoặc mắt lưới tản nhiệt)

Giá: 3,900,000 VNĐ

20/ Tủ Rack 36U -D600
• Kích thước thực: (HxWxD) H1780xW600xD600 mm , 02 cửa có khóa
• Kết cấu : Di chuyển nhờ 04 bánh xe có hãm, có 04 quạt làm mát , PDU 06 ổ điện đa năng
• Sơn tĩnh điện màu đen (hoặc trắng xám) , cửa trước dạng mica (hoặc mắt lưới tản nhiệt)

Giá: 3,900,000 VNĐ
21/ Tủ Rack 36U -D800
• Kích thước thực: (HxWxD) H1780xW600xD800mm , 02 cửa có khóa
• Kết cấu : Di chuyển nhờ 04 bánh xe có hãm, có 04 quạt làm mát , PDU 06 ổ điện đa năng
• Sơn tĩnh điện màu đen (hoặc trắng xám) , cửa trước dạng mica (hoặc mắt lưới tản nhiệt)

Giá: 4,100,000 VNĐ

22/ Tủ Rack 36U -D1000
• Kích thước thực: (HxWxD) H1780xW600xD1000 mm , 02 cửa có khóa
• Kết cấu : Di chuyển nhờ 04 bánh xe có hãm, có 04 quạt làm mát , PDU 06 ổ điện đa năng
• Sơn tĩnh điện màu đen (hoặc trắng xám) , cửa trước dạng mica (hoặc mắt lưới tản nhiệt)

Giá: 4,300,000 VNĐ

23/ Tủ Rack 42U -D600
• Kích thước thực: (HxWxD) H2050xW600xD600mm , 02 cửa có khóa
• Kết cấu : Di chuyển nhờ 04 bánh xe có hãm, có 04 quạt làm mát , PDU 06 ổ điện đa năng
• Sơn tĩnh điện màu đen (hoặc trắng xám) , cửa trước dạng mica (hoặc mắt lưới tản nhiệt)

Giá: 4,100,000 VNĐ

24/ Tủ Rack 42U -D800
• Kích thước thực: (HxWxD) H2050xW600xD800 mm , 02 cửa có khóa
• Kết cấu : Di chuyển nhờ 04 bánh xe có hãm, có 04 quạt làm mát , PDU 06 ổ điện đa năng
• Sơn tĩnh điện màu đen (hoặc trắng xám) , cửa trước dạng mica (hoặc mắt lưới tản nhiệt)

Giá: 4,300,000 VNĐ

25/ Tủ Rack 42U -D1000
• Kích thước thực: (HxWxD) H2050xW600xD1000mm , 02 cửa có khóa
• Kết cấu : Di chuyển nhờ 04 bánh xe có hãm, có 04 quạt làm mát , PDU 06 ổ điện đa năng
• Sơn tĩnh điện màu đen (hoặc trắng xám) , cửa trước dạng mica (hoặc mắt lưới tản nhiệt)

Giá: 4,500,000 VNĐ

26/ Tủ Rack 42U -D1100
• Kích thước thực: (HxWxD) H2050xW600xD1100 mm , 02 cửa có khóa
• Kết cấu : Di chuyển nhờ 04 bánh xe có hãm, có 04 quạt làm mát , PDU 06 ổ điện đa năng
• Sơn tĩnh điện màu đen (hoặc trắng xám) , cửa trước dạng mica (hoặc mắt lưới tản nhiệt)

Giá: 4,800,000 VNĐ


Liên hệ :
Kinh doanh : Mr Đông : 01636122388
Email: [email protected]
Sky: Duydong131988


650 Nghìn VND


Tin đăng từ Ngô Duy Đông

(Đăng ký ngày: 2017-11-07 09:40:17)

Gửi tin nhắn 01636122388
[javascript protected email address]
01636122388